Cà phê 7A3R

Xuất xứ: Lạc Dương (alt.1450m) & Lâm Hà (alt.1100m), Lâm Đồng

Tỉ lệ phối trộn: 70% Arabica – 30% Robusta

Mức độ rang: Tuỳ chọn (Light, Medium, hoặc Dark)

Mức độ xay: Tuỳ chọn (Nguyên hạt, Phin, Espresso hoặc V60)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá bán: 120,000đ

120,000