Cà phê 9R1A

Xuất xứ: Lạc Dương (alt.1450m) & Lâm Hà (alt.1100m), Lâm Đồng

Tỉ lệ phối trộn: 90% Robusta – 10% Arabica

Mức độ rang: Tuỳ chọn (Light, Medium, hoặc Dark)

Mức độ xay: Tuỳ chọn (Nguyên hạt, Phin, Espresso hoặc V60)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá bán: 90,000đ

90,000