Cà phê Tuỳ chọn

Xuất xứ: Lạc Dương (alt.1450m) & Lâm Hà (alt.1100m), Lâm Đồng

Tỉ lệ phối trộn: Tuỳ chọn

Mức độ rang: Tuỳ chọn (Light, Medium, hoặc Dark)

Mức độ xay: Tuỳ chọn (Nguyên hạt, Phin, Espresso hoặc V60)

Khối lượng tịnh: 250g

85,000 135,000