Cà phê 7R3A

Xuất xứ: Lạc Dương (alt.1450m) & Lâm Hà (alt.1100m), Lâm Đồng

Tỉ lệ phối trộn: 70% Robusta – 30% Arabica

Mức độ rang: Tuỳ chọn (Light, Medium, hoặc Dark)

Mức độ xay: Tuỳ chọn (Nguyên hạt, Phin, Espresso hoặc V60)

Khối lượng tịnh: 250g

Giá bán: 100,000đ

100,000